GWARANCJE

Ogólne Warunki Gwarancji na zakupione towary.
Wszystkie towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy.
W przypadku kiedy wraz z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna producenta lub importera, napraw gwarancyjnych dokonuje sieć autoryzowanych serwisów, których adresy są podane na karcie gwarancyjnej, zgodnie z zasadami zawartymi w karcie gwarancyjnej.
W pozostałych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są przez firmę ESSI.
Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie (okablowanie, sterowniki, instrukcje, itp.) Produkt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu. W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi reklamujący.
Firma ESSI zastrzega sobie możliwość odesłania reklamowanego towaru, jeśli towar został dostarczony bez kompletnej dokumentacji. Warunkiem ważności gwarancji jest nienaruszona plomba gwarancyjna.
W przypadku nie spełnienia powyższych warunków reklamowany sprzęt będzie odsyłany na koszt adresata.
Prosimy dołączyć również kopię dokumentu zakupu i opis problemu i odesłać na adres:
ESSI ul. Sokołowska 9 lok. U25, 01-142 Warszawa
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy Użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.
Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie w terminie do 21 dni od daty dostarczenia towaru do Sklepu.
W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy z zagranicy termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu o 30 dni roboczych. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas zużyty na naprawę. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu zaprzestania produkcji), zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w naszym sklepie produkty lub zwrócimy pieniądze.
W przypadku towarów wadliwych bądź uszkodzonych fabrycznie, gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki pod warunkiem, że jest nie uszkodzony w oryginalnym opakowaniu z kompletem dokumentacji i nie nosi śladów eksploatacji.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności dostarczyciela. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego. Po uiszczeniu opłaty Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela.
W wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości prosimy korzystać w pierwszej kolejności z poczty e-mail essi@essi.pl

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło